Aktualności

Od węgla do gazu: Ekologiczna transformacja energetyki w Kępnie dzięki NFOŚiGW

Od węgla do gazu: Ekologiczna transformacja energetyki w Kępnie dzięki NFOŚiGW

W dniu 21 czerwca 2023 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę układu kogeneracyjnego z wykorzystaniem silnika gazowego. Energetyka Cieplna – Kępno pozyskała finansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW z programu Ciepłownictwo Powiatowe w formie dotacji w wysokości 42% kosztów przedsięwzięcia i resztę jako preferencyjną pożyczkę.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji na gaz ziemny z wykorzystaniem silnika gazowego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło część istniejącej instalacji wytwarzania ciepła.

Produkcja ciepła z instalacji kogeneracyjnej zmniejszy produkcję ciepła wytwarzanego w kotłach wodnych opalanych węglem kamiennym w istniejącej kotłowni i będzie stanowiła około 54 % dotychczasowej produkcji ciepła w tych kotłach dostarczanej do sieci cieplnej. Realizacja przedsięwzięcia zmniejszy emisję CO2 ze spalania węgla kamiennego poprzez spalanie paliwa o niższej emisyjności. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli po wybudowaniu przedstawionej instalacji produkcji ciepła z OZE na osiągnięcie przez sieć cieplną statusu sieci efektywnej energetycznie.

Polecane posty

Skip to content