Kontakt

Siedziba spółki: ul. Wiosny Ludów 12a,
63-600 Kępno.

Numery połączeń telekomunikacyjnych:

telefon: 62 7822461 – siedziba spółki
telefon: 62 7828127 – ciepłownia miejska
fax: 62-7822461,
e-mail: sekretariat@eck.kepno.pl
całodobowe pogotowie ciepłownicze: 62-7822461

Skip to content