O spółce

Czym zajmujemy się w spółce Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o.?

Energetyka Cieplna – Kępno Spółka z o.o. powstała we wrześniu 1998 roku. 

Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto i Gmina Kępno. 

Podstawowym zadaniem spółki jest dostarczanie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania w oparciu o koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Energia cieplna trafia zarówno do odbiorców prywatnych jak i firm. 

Ciepło dostarczane jest do odbiorców poprzez infrastrukturę będącą własnością spółki.  System ciepłowniczy obejmuje swym zasięgiem całe miasto Kępno i składa się z 2 niezależnych źródeł jakimi są: 

Kotłownia rejonowa przy ul. Przemysłowej 12 w Kępnie oraz Kotłownia osiedlowa przy ul. Wiosny Ludów 12a w Kępnie. 

Pracownicy dokładają wszelkich starań aby siedziba spółki była jak najbardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych. 

Personel zawsze służy pomocą osobom mającym szczególne potrzeby i jeśli to konieczne obsługa interesantów prowadzona jest również bezpośrednio w miejscu zamieszkania petenta.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług. 

Podstawowe zadanie spółki jakim jest produkcja, przesył i dystrybucja ciepła realizowana była w dwóch źródłach ciepła, dwoma sieciami cieplnymi oraz w 60 węzłach i 5 rozdzielniach ciepła. Głównymi odbiorcami produktów firmy są:

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kępnie,
  • Administracja Domów Miejskich,
  • Wspólnoty Mieszkaniowe,
  • Obiekty oświatowe Gminy Kępno,

Kapitał zakładowy w wysokości 7.418.880,00 złotych stanowią w 100% udziały Gminy Kępno. Kapitał dzieli się na 6.720 udziałów po 1.104,00 zł każdy.

Skip to content