Dlaczego sieć?

Dlaczego ciepło sieciowe

EKOLOGIA

Korzystając z ciepła systemowego ogrzewasz mieszkanie, a nie całą planetę .Firmy produkujące ciepło przestrzegają surowych norm ochrony środowiska. Jedna kotłownia pozwala zmniejszyć zużycie paliw, a tym samym ograniczona zostaje emisja pyłów i dwutlenku węgla. Usytuowana z dala od centrum miasta to także czystsze powietrze dla mieszkańców.

To znacznie zdrowsze, niż setki kominów na dachach domów miejskich.

WYGODA

Korzystaj z komfortu, który daje ciepło systemowe .Nie musisz troszczyć się o przeglądy urządzeń ani zakup opału. Z ciepła systemowego korzystasz zawsze gdy masz ochotę.

To takie wygodne.

BEZPIECZEŃSTWO

Dbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swoich bliskich. Pamiętaj, że ma na nie wpływ także sposób ogrzewania. Nie ryzykuj bez potrzeby wybuchu, zaczadzenia, zatrucia. O to, aby wszystko działało jak należy, dbają codziennie fachowcy z firmy dostarczającej ciepło systemowe.

Możesz czuć się bezpiecznie. Codziennie

DLACZEGO WARTO SIĘ DO NAS PRZYŁĄCZYĆ?

WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo użytkowania – to podstawowa zaleta ciepła dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo. Ciepło z EC-Kępno Sp. z.o.o. dostarczane jest do Państwa mieszkań i lokali użytkowych za pomocą gorącej wody, o temp. max. 90oC. W przeciwieństwie do innych typów ogrzewania: gazowego, olejowego, elektrycznego, węglowego, nie istnieje zagrożenie wybuchem, pożarem, zaczadzeniem czy też porażeniem prądem elektrycznym. Z ciepła dostarczanego przez nasze przedsiębiorstwo, można korzystać również w lokalach, w których niedrożne lub niesprawne instalacje wentylacyjne, uniemożliwiają zastosowanie innych typów ogrzewania.

STABILNE I UMIARKOWANE CENY

Nasze przedsiębiorstwo jest zarówno wytwórcą jak i dystrybutorem ciepła, odpowiedzialnym za proces jego produkcji, oraz dostarczenia do Państwa obiektów, lub innych miejsc, stanowiących granicę eksploatacji i dostarczania ciepła. Zespolenie tych dwóch funkcji (wytwórcy i dystrybutora), w powiązaniu z charakterem i celem działalności naszego przedsiębiorstwa, pozwala nam na szereg działań, ograniczających koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również optymalizację całego procesu technologicznego. Drugim czynnikiem stabilizującym ceny naszego ciepła, jest technologia jego wytwarzania – poprzez spalanie miału węglowego, którego dostawcą są polskie kopalnie. Uniezależnia to ponoszone przez nas koszty od szeregu czynników, takich jak: wahanie kursu dolara i euro, oraz skokowo rosnące ceny paliw na światowych giełdach. Wszystkie te czynniki powodują, że cena za ciepło dostarczane przez nasze przedsiębiorstwo jest nie tylko stabilna i przewidywalna, ale i konkurencyjna, w stosunku do kosztów ogrzewania za pomocą innych, alternatywnych sposobów.

NIEZAWODNOŚĆ DOSTAWY CIEPŁA

Ciepło do państwa obiektów dostarczane jest przez nasze przedsiębiorstwo przez cały sezon grzewczy na okrągło, z przerwą na czas trwania remontów sieci ciepłowniczej. Każdego roku, zarówno podczas trwania przerwy remontowej, jak również przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, wykwalifikowani pracownicy naszych służb remontowych i eksploatacyjnych, dokonują przeglądów, remontów, napraw i konserwacji wszystkich eksploatowanych przez nas węzłów cieplnych, jak również całej sieci ciepłowniczej. Ścisłe przestrzeganie powyższych zasad, oraz procedury reagowania w przypadku wystąpienia nawet najmniejszych nieprawidłowości w pracy naszych urządzeń, pozwoliło uniknąć poważniejszych awarii. Oczywiście, zdarzały się drobne usterki i awarie, których nie można się ustrzec, stosując nawet najbardziej rygorystyczne procedury. Jednak ich usunięcie nigdy nie trwało dłużej niż kilka godzin. Tak więc bazując na naszym doświadczeniu, możemy z pełnym przeświadczeniem zagwarantować niezawodność dostaw ciepła do Państwa mieszkań.

POCZUCIE KOMFORTU

Pracą naszych węzłów cieplnych sterują nowoczesne układy regulacyjne, dostosowujące parametry czynnika grzewczego, do warunków atmosferycznych. Taki sposób regulacji powoduje, że ilość ciepła odbieranego przez Odbiorcę, dostosowana jest zarówno do warunków zewnętrznych, jak i potrzeb i wymagań Odbiorcy w tym zakresie. Nawet przy niesprawnych zaworach termostatycznych, układ automatycznej regulacji zapobiega przegrzewaniu mieszkań, a przez to niepotrzebnym stratom ciepła.

OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

Problem ochrony środowiska naturalnego jest traktowany przez nasze przedsiębiorstwo priorytetowo. Technologia wytwarzania ciepła stosowana w naszym przedsiębiorstwie, prowadzona jest zgodnie z wszelkimi wymogami, dotyczącymi ochrony środowiska. Proces ten podlega ciągłej kontroli, sprawowanej zarówno przez pracowników naszego przedsiębiorstwa, jak również instytucji zewnętrznych. Systematyczne kontrole zarówno jakości paliwa, jak i poziomu emisji spalin, pozwalają na bieżącą analizę jakości i ilości emitowanych do atmosfery gazów i pyłów. Szereg podejmowanych przez nas działań, oraz inwestycje proekologiczne, poczynione w ostatnich latach, znacznie ograniczyły niekorzystne zjawiska, związane z wytwarzaniem i przesyłem ciepła przez nasze przedsiębiorstwo. Inną, nie mniej ważną, prowadzoną przez nas działalnością proekologiczną, jest rozwój sieci ciepłowniczej i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, co powoduje znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłów PM, PM 2,5 oraz emisji CO2

ELASTYCZNOŚĆ WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Nasze przedsiębiorstwo traktuje indywidualnie każdego z odbiorców, czy też potencjalnych odbiorców ciepła, zainteresowanych przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zarówno na etapie planowania inwestycji, kształtowania warunków przyłączenia, prowadzenia prac przyłączeniowych, jak i w późniejszym okresie, gdy dostarczamy już ciepło do Państwa obiektów. Staramy się niczego naszym odbiorcom nie narzucać, a raczej sugerować korzystne dla nich rozwiązania, takie jak np. możliwość wyposażenia odbiorców w nasz węzeł cieplny, co ogranicza koszt podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego

ROZPATRUJĄC DECYZJĘ O WYBORZE SPOSOBU OGRZEWANIA PAŃSTWA OBIEKTÓW PROSIMY WZIĄĆ POD ROZWAGĘ PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ ZALETY,CHARAKTERYZUJĄCE CIEPŁO DOSTARCZANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

Skip to content