Inwestycje

Nakłady inwestycyjne w latach 2008-2019

Przedstawiamy przegląd najważniejszych inwestycji poczynionych przez naszą spółkę w ostatnich latach

ROK 2019

Lp Nazwa zadania Zakres rzeczowy Poniesione nakłady Źródła finansowania
1 Modernizacja kotła WR-5 Wymiana części ciśnieniowej, rusztu, odżużlacza, AKPiA 1.399.800,00 pożyczka
2 Sieć cieplna ul. Warszawska Wykonanie sieci wraz z przyłączami 241.736,92 pożyczka/środki własne
3 Węzły cieplne ul. War-szawska, Poniatowskiego Likwidacją lokalnych źródeł ciepła 88.355,10 pożyczka/środki własne
4 Sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa w Krążkowach Montaż węzła cieplnego 32.116,89 środki własne
5 Modernizacja układu odpylania Wymiana układu odpylania kotła WR-5 nr 3 355.050,00 środki własne
6 Likwidacja lokalnych źródeł ciepła Podłączenie nowych obiektów wg. potrzeb odbiorców 11.276,50 środki własne
RAZEM 2.128.335,41

ROK 2018

Zadania zrealizowane:

Lp Nazwa zadania Zakres rzeczowy Poniesione nakłady Źródła finansowania
1 Modernizacja kotła WR-5 Wymiana części ciśnieniowej, rusztu, odżużlacza, wkładu odpylania,  i AKPiA 0 pożyczka/środki własne
2 Sieć cieplna ul. Warszawska Wykonanie sieci cieplnej wraz z likwidacją lokalnych źródeł ciepła 246 278,00 środki własne
3 Budynki wielorodzinne TBS przy ul. Przemysłowej Podłączenie budynków TBS do m. s .c. 65 249,71 środki własne
4 Kryty basen Podłączenie basenu do m. s .c. 63 164,97 środki własne
5 Węzły cieplne Podłączenie obiektów ul. Rynek 2 i 1000-lecia 1, Al. Marcinkowsk 12g. PONER, basen 47 978,35 środki własne
6 Likwidacja lokalnych źródeł ciepła Zakup terminala układu sterowania kotłów w Kotłowni miejskiej ul. Przemysłowa 12 6 500,00 środki własne
7 Projekt technicznie rozbudowy systemu ciepłowniczego Wykonanie projektów sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Wojska Polskiego, Sportowa, Os. Przemysłowa, Wiosny Ludów, Boczna 46 343,00 środki własne

RAZEM:  475 514,03

ROK 2017

 

Zadania zrealizowane:

                                                                               1.            Modernizacja miejskiej sieci cieplnej 170.000,00
                                                                               2.            Rozdzielcza sieć Al. Marcinkowskiego 12 87.777,44
                                                                               3.            Modernizacja sieci na Oś. Wiosny Ludów 49.151,96
                                                                               4.            Węzeł cieplny Al. Marcinkowskiego 10 32.680,20
                                                                               5.            Węzeł cieplny Rynek 31 24.719,20
                                                                               6.            Węzeł cieplny Rynek 26 8.105,64
                                                                               7.            Węzeł cieplny Do Kultury w Krążkowach 7.396,80
Inwestycje w trakcie realizacji:
                                                                               8.            Sieć cieplna ul. Warszawska 146.300,00
                                                                               9.            Projekty techniczne rozbudowy siec ciepłowniczych 56.565,00
                                                                           10.            Przyłącze do basenu 32.652,95
    OGÓŁEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE             615.349,19 zł

ROK 2016

Zadania zrealizowane:

                                                                               1.            Modernizacja miejskiej sieci cieplnej 177.789,82
                                                                               2.            Modernizacja kotła WR-5 nr 3 143.500,00
                                                                               3.            Przebudowa sieci na terenie Poner 62.324,90
                                                                               4.            Modernizacja układu pompowego 29.009,00
                                                                               5.            Węzeł cieplny BZ WBK 23.532,93
                                                                               6.            Węzeł cieplny Akces 19.487,98
                                                                               7.            Przyłącze cieplne Akces 10.225,39
                                                                               8.            Węzeł cieplny Rynek 16 8.609,44
                                                                               9.            Węzeł cieplny Walki Młodych 6 7.396,80
                                                                           10.            Przyłącze cieplne Walki Młodych 6 6.325,00
Inwestycje w trakcie realizacji:
                                                                           11.            Projekty techniczne rozbudowy siec ciepłowniczych 25.230,50
                                                                           12.            Wymiana sieci na Oś. Wiosny Ludów 16.402,12
    OGÓŁEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE 527.033,88 zł

ROK 2015

Modernizacja miejskiej sieci cieplnej

Modernizacja sieci cieplnej na Oś. Wiosny Ludów

Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej

Modernizacja kotła WR5 nr 3

Montaż 4 węzłów cieplnych

Wymiana sieci na preizolowaną na Oś. Odrodzenia

Wymian odżużlacza kotów K3 i K4

Montaż strzepywaczy pyłów kotła K3

         

RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE    

 

174.768,00

470.684,51

199.176,33

127.500,00

63.701,91

36.383,29

39.348,57

18.350,00

 

1.129.912,61 zł

 

ROK 2014

            Modernizacja miejskiej sieci cieplnej

Sieć cieplna do Szkoły Podstawowej nr 1

Wymiana sieci cieplnej Oś. Odrodzenia

Zakup radiowego układu odczytu ciepłomierzy

Przyłącze ul. Sienkiewicza 58

Układ strzepywaczy pyłów

Modernizacja węzła w Małym Ratuszu

        

RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE    

 

253.285,09

143.284,99

117.170,45

14.600,00

4.439,53

5244,00

840,25

 

538.864,31 zł

 

 

ROK 2013

1.              Wymiana sieci na terenie Przedszkola nr 2 52.874,47
2.              Modernizacja miejskiej sieci cieplnej 242.619,42
3.              Węzeł cieplny Przedszkole nr 4 24.292,87
4.              Wymiana sieci kanałowej na preizolowaną 156.932,22
5.              Przyłącze cieplne Przedszkole nr 4. 9.125,11
6.              Wymiana przyłącza ul. Przemysłowa 12 20.274,34
7.              Modernizacja węzła OSP 1.459,71
RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE                                                   507.578,14 zł

 ROK  2012

 

      1.     Modernizacja AKPiA kotłów K1, K3 i K4 35.093,74
      2.     Modernizacja układu odpylania kotła K1 12.001,07
      3.     Modernizacja miejskiej sieci cieplnej 457.292,85
      4.     Węzeł cieplny Przemysłowa 8.386,52
      5.     Węzeł cieplny PKP Wagonownia 10.670,91
      6.     Węzeł cieplny Walki Młodych 52 5.959,20
      7.     Przyłącza cieplne – 2 szt. 11.340,00
      8.     Zakup laptopa 3.195,00
      9.     Zakup spawarki spalinowej 16.605,00
  10.     Zakup pompy z napędem hydraulicznym

11.     Zakup przetwornicy z wibratorem

5.535,00

5.799,75

     RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE                       571.879,04 zł

 

ROK 2011

    1.          Modernizacja kotłów WR-5 nr 3 i 4

2.          Modernizacja kotłów WCO-80 szt. 3

269.699,80

54.299,70

    3.          Ulepszenie dróg kotłowni ul. W. Ludów 6.778,86
    4.          Ulepszenie dźwigu towarowego 8.575,97
    5.          Modernizacja miejskiej sieci cieplnej 456.570,96
    6.          Modernizacja sieci Wiosny Ludów 5.480,56
    7.          Modernizacja przyłącza Oś. Kopa 37.205,79
    8.          Zakup laptopa 974,71
    9.          Węzeł cieplny Rynek  14 6.858,49
10.          Węzeł cieplny Rynek 32 11.869,81
11.          Ulepszenie węzła Oś. 700 -lecia 3.400,00
   RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE      861.714,65 zł

      ROK 2010

           1.          Przyłącze cieplne ul. Kościelna 4 7.831,44
           2.          Przyłącze cieplne Przedszkole nr 2 5.177,36
           3.          Przyłącze cieplne ul. Sienkiewicza 27 5.446,25
           4.          Modernizacja miejskiej sieci cieplnej 320.046,37
           5.          Modernizacja sieci Wiosny Ludów 8.183,95
           6.          Rozbudowa miejskiej sieci cieplnej 19.000,00
           7.          Węzeł cieplny ZUK ul. Przemysłowa 12 7.831,44
           8.          Węzeł cieplny Rynek  6 8.439,25
           9.          Węzeł cieplny Rynek 29 8.437,44
       10.          Węzeł cieplny ul. Kościelna 4 8.945,82
       11.          Węzeł cieplny ul. Ratuszowa 6 8.605,26
       12.          Węzeł cieplny Przedszkole nr 2 13.777,52
       13.          Układ odpylania kotłownia ul. Przemysłowa 897.619,02
II.  Zakupy inwestycyjne
           1.          Minikoparka gąsienicowa Volvo 56.000,00
           2.          Agregat wyburzeniowy 18.663,00
RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE 1.393.687,52zł

ROK 2009

Zadania zakończone:

         1.                   Przyłącze cieplne Rynek 32 1.646,50
         2.                   Przyłącze cieplne Rynek 35 4.370,61
         3.                   Przyłącze cieplne Rynek  39 3.911,71
         4.                   Przyłącze cieplne Rynek 6 1.400,00
         5.                   Przyłącze cieplne Rynek 17 1.311,20
         6.                   Przyłącze cieplne Zamkowa 3 6.179,83
         7.                   Przyłącze cieplne Kościuszki 2 1.517,12
         8.                   Przyłącze cieplne Rynek 4 1.400,00
         9.                   Przyłącze cieplne  Kościuszki 2 2.142,82
     10.                   Modernizacja sieci Wiosny Ludów 15.248,41
     11.                   Rozbudowa miejskiej sieci cieplnej 4.306,26
     12.                   Węzeł cieplny Rynek 20 8.190,69
     13.                   Węzeł cieplny Rynek  39 8.388,54
     14.                   Węzeł cieplny Rynek 17 8.364,55
     15.                   Węzeł cieplny Zamkowa 3 8.141,92
                                                             RAZEM  76.520,16
       Inne 1.982,32
RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE 78.502,48 zł

Środki trwałe w budowie:

16.                            Modernizacja układu odpylania                                                     896.619,02 zł

ROK 2008

  1. Zadania zakończone:
    1. Sieć cieplna północna część Rynku                                                      175.589,57
      2.                        Przyłącze cieplne Rynek   3 Jeziorny 5.245,10
      3.                        Przyłącze cieplne Rynek 8 4.479,51
      4.                        Przyłącze cieplne Rynek 10 2.551,91
      5.                        Przyłącze cieplne Rynek 11 6.760,23
      6.                        Przyłącze cieplne Rynek 12 2.755,85
      7.                        Przyłącze cieplne Rynek 13 2.674,04
      8.                        Przyłącze cieplne Rynek 14 2.674,04
      9.                        Przyłącze cieplne Rynek 15 4.717,55
  10.                        Przyłącze cieplne Rynek 16 1.094,67
  11.                        Przyłącze cieplne Rynek 18 13.304,16
  12.                        Przyłącze cieplne Rynek 19 14.533,23
  13.                        Przyłącze cieplne Rynek 20 1.000,00
  14.                        Przyłącze cieplne Rynek 22 13.760,81
  15.                        Przyłącze cieplne Rynek 26 11.671,99
  16.                        Przyłącze cieplne Rynek 27 12.137,71
  17.                        Przyłącze cieplne Rynek 29 14.740,03
  18.                        Przyłącze cieplne Rynek 30 11.187,93
  19.                        Przyłącze cieplne Rynek 31 12.218,76
  20.                        Przyłącze cieplne Rynek 40 4.543,54
  21.                        Przyłącze cieplne Ratuszowa   2 18.253,32
  22.                        Przyłącze cieplne Ratuszowa   4 4.940,55
  23.                        Przyłącze cieplne Ratuszowa   8 4.151,68
  24.                        Przyłącze cieplne Ratuszowa 14 23.192,73
  25.                        Przyłącze cieplne Stara 1 2.183,88
  26.                        Przyłącze cieplne Sienkiewicza 1 3.539,77
  27.                        Węzeł cieplny Rynek   3 Jeziorny 12.086,15
  28.                        Węzeł cieplny Rynek   8 8.737,23
  29.                        Węzeł cieplny Rynek 10 12.754,30
  30.                        Węzeł cieplny Rynek 11 6.818,19
  31.                        Węzeł cieplny Rynek 15 6.760,14
  32.                        Węzeł cieplny Rynek 20 8.190,69
  33.                        Węzeł cieplny Rynek 22 8.544,06
  34.                        Węzeł cieplny Rynek 25 12.858,46
  35.                        Węzeł cieplny Rynek 27 11.388,17
  36.                        Węzeł cieplny Rynek 31 11.935,81
  37.                        Węzeł cieplny Rynek 40 12.470,21
  38.                        Węzeł cieplny Rynek 41 6.783,91
  39.                        Węzeł cieplny Ratuszowa   2 19.240,27
  40.                        Węzeł cieplny Ratuszowa   4 6.791,31
  41.                        Węzeł cieplny Ratuszowa 14 8.111,35
  42.                        Węzeł cieplny Ratuszowa 16 6.725,10
  43.                        Węzeł cieplny Sienkiewicza 1 11.706,94
  44.                        Węzeł cieplny Stara 1 6 848,05
  45.                        Modernizacja sieci Oś. Wiosny Ludów 22.471,93
  46.                        Automatyzacja sterowania kotłów WCO 80 21.800,00
                                                               RAZEM 596.924,83
       Inne 9.718,41
RAZEM  NAKŁADY INWESTYCYJNE 606.643,24

 

  1. Środki trwałe w budowie:
    1. Węzeł cieplny ul. Rynek 20                                                                 8.190,69

 

Skip to content